تعرفه ها و ثبت سفارش

 • پایه
 • ریال20,000,000/totally

  مشخصات پلن
  • سیستم مدیریت محتوا
  • بلاگ
  • پوسته اختصاصی
  • قابلیت سئو پایه
 • حرفه ای
 • ریال36,000,000/totally

  مشخصات پلن
  • امکانات سیستم استاندارد
  • مدیریت اقلام
  • کنترل فرآیند های فروش
  • سیستم گزارشات