مشاوره ، آموزش و پشتیبانی

اطلاع از روش ها و نکات مهم برای طراحی سایت یکی از پایه ای ترین مطالبی است که قبل از سفارش یک پروژه طراحی وب سایت می بایست کارفرما به درستی نسبت به آن آگاهی داشته باشد. شروع پروژه طراحی سایت بدون اطلاع از مراحل عمومی و کلی این کار در بسیاری از موارد منجر به شکست پروژه شده است.

services3

1- تحقیق و برنامه ریزی
2- دامنه و منابع مورد نیاز
3- طراحی وب سایت
4- محتوای سایت
5- تست اولیه
6- رونمایی از سایت
7- تحقیق و توسعه مستمر